top

Obchodní podmínky

Vítáme Vás na našem e-shopu provozovaného na stránkách rodinného včelařství www.ceskejmed.cz (dále jen webové stránky).

1. Provozovatel ceskejmed.cz

Obchodní společnost (prodávající):
Korespondenční adresa:

Ondřej Zikmund

Bory 55,59461,Bory, Česká republika
IČ: 05760631 , nejsme plátci DPH

Nemáme kamennou prodejnu, prodej pouze přes e-shop.

2. Objednání zboží

• Zboží je možno objednávat na www.ceskejmed.cz . Objednávka zboží je závazná.
• Při každé objednávce je nutné uvést kontaktní telefonní číslo , aby prodávající a smluvní dopravce prodávajícího mohli kontaktovat kupujícího.
• Zboží jsou oprávněny objednávat pouze osoby starší 18. let.
• Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřídit jakoukoliv přijatou objednávku od kupujícího a to z jakéhokoliv důvodu nebo pokud bude v rozporu s těmito obchodními podmínkami či obecně závaznými právními předpisy, či pokud bude mít prodávající důvodné podezření na jejich obcházení.

3. Dodání zboží

• Zboží je kupujícímu na území České republiky a Slovenska doručováno prostřednictvím smluvního dopravce prodávajícího - zasílatelskou firmou PPL , Česká pošta a to zpravidla do 30 pracovních dnů od přijetí závazné objednávky.
• Zákazník je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.
• Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři kupujícího. Osobní odběr na skladě, nebo v obchodě prodávajícího není možný.
• Součástí zásilky je faktura.Tento doklad je nutno pečlivě uschovat pro případné pozdější reklamace.

4. Ceny a platební podmínky

• Veškerá prezentace zboží umístěná na webových stránkách obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Jednotlivé rozměry u každého zboží se mohou mírně lišit.
• Ceny jsou platné dle aktuální nabídky prodávajícího uvedené na stránkách v době objednání. Platba je možná při objednání bezhotovostním převodem, nebo na dobírku při dodání zboží ( na dobírku pouze v České republice a na Slovensku ).
• Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
• Cena za doručení dle ceníku dopravních nákladů pro jednotlivé země.
• Společně s kupní cenou zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
• Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na výši objednávky, nebo při potvrzení nákladů na dopravu požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (e-mailem, telefonicky).
• Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

5. Ochrana osobních údajů

• Odesláním objednávky souhlasí zákazník s tím, že poskytnuté údaje mohou být až do odvolání souhlasu zpracovávány společností Ondřej Zikmund ,IČ: 87439905, jakožto správcem v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a použity za účelem nabízení výrobků a služeb a zaslání informací o akcích společnosti Sedláčková Lenka, www.ceskejmed.cz. Odesláním objednávky souhlasí zákazník se zpracováním svých osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení společností Sedláčková Lenka, www.ceskejmed.cz prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností v platném znění. Souhlas je udělován dobrovolně a může být kdykoliv bezplatně odvolán písemnou formou na info@ceskejmed.cz , nebo zasláním na korespondenční adresu : Ondřej Zikmund, Bory 55,59461,Bory, Česká republika .

6. Reklamace a vrácení výrobků

• Výrobky obdržené na základě objednávek mohou být vráceny prodávajícímu bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zásilky kupujícím. Vracené nebo reklamované výrobky musí být zasílány na adresu: Ondřej Zikmund, Bory 55,59461,Bory, Česká republika ., a to na vlastní náklady kupujícího.
• Vrácený výrobek musí být zaslán nepoškozený v originálním obalu s původním dokladem o prodeji – fakturou a vyplněným vytištěným „ Formulářem pro vrácení, nebo reklamování zboží“
• Při odstoupení od smlouvy je možné k zaslání informací prodávajícímu využít vzorový formulář „Formulář pro odstoupení od smlouvy“
• Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho kupující převzal, vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával vzhledem k jeho povaze. Dále prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství. Výrobek musí být bez zjevných vad a musí odpovídat všem příslušným zákonným požadavkům.
• Prodávající odpovídá za skryté vady, které má výrobek při jeho převzetí kupujícím, a které se projeví na výrobku v zákonné době od převzetí (pokud z povahy výrobku nevyplývá jinak) a za vady, které prodávající způsobil porušením své povinnosti.
• Prodávající neodpovídá za případné vady výrobku, které vzniknou v zákonné době v důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.
• V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek spolu s dokladem o prodeji a vyplněným vytištěným „Reklamačním listem s podrobným popisem vady“ s podrobným popisem vady.
• V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadný anebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.
• Výrobky nelze zasílat zpět prodávajícímu na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou prodávajícím převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou zákazníkům vráceny bez prodlev na písemně sdělený bankovní účet.

7. Zákaz prodeje výrobků mimo distribuční síť

• Výrobky "Českej med" jsou určeny k prodeji pouze v obchodě: www.ceskejmed.cz. Proto je zakázáno výrobky "Českej med" prodávat, nakupovat nebo si nechat zasílat jako dárek s cílem jejich dalšího prodeje mimo tuto distribuční síť. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako poškozování naší obchodní značky "Českej med" a integrity prodeje těchto produktů a může vést k uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu a k případnému trestněprávnímu postihu.

8. Duševní vlastnictví

• V souladu s obecně závaznými právními předpisy upravujícími autorská a průmyslová práva, jsou tyto stránky ( www.ceskejmed.cz ) a všechny materiály, ochranné známky, kresby, modely, loga, grafika, atd. uvedené na těchto stránkách, výhradním vlastnictvím společnosti: Ondřej Zikmund, Bory 55,59461,Bory, Česká republika . Kopírování nebo používání těchto prvků je povoleno výhradně pro soukromé účely. Každá reprodukce nebo použití kopií pro jiné účely je výslovně zakázáno.

9. Odpovědnost

• Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům.
• Společnost Ondřej Zikmund, Bory 55,59461,Bory, Česká republika nenese žádnou odpovědnost za prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není skladem či je nepoužitelné a z důvodu zásahu vyšší moci a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody zákazníkům
• Společnost Ondřej Zikmund, Bory 55,59461,Bory, Česká republika neodpovídá za:

- jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám informací, které jsou zde k dispozici;
- případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.
- případné nepřesnosti v popisu výrobku, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;

10. Závěrečná ustanovení

• Tyto obchodní podmínky a právní vztahy na jejich základě vzniklé se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.
• Společnost Ondřej Zikmund, Bory 55,59461,Bory, Česká republika si vyhrazuje právo měnit nebo kdykoli upravovat tyto obchodní podmínky.
• Každé nové obchodní podmínky prodeje budou zveřejněny na webových stránkách a vždy se budou vztahovat pouze na objednávky vystavené až po jejich zveřejnění.